ORGANISATIE EN CONTACT

Vereniging

Senioren Woning voor 55+ Beverwijk

Organisatie en contact


De vereniging wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur van 3 leden.


Voorzitter: Cor Talsma


Penningmeester: Ron van Rossem


Secretaris: Joke Otte


Algemene bestuursleden:

Riet van Kooten,

Carla Hovinga.


Bestuur

Email

Voorzitter

Medewerker secretariaat

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Er zijn ook een aantal commissies die ondersteunende taken uitvoeren. De leden van de commissies rouleren regelmatig.

Op dit moment functioneren er de volgende commissies:

Commissies

Taak

Introductiecommissie:

Bezoekt nieuwe leden en brengt verslag uit op de ledenvergaderingen.

Technische Commissie:

Zorgt voor het onderhoud namens de woongroep van de technische voorzieningen van het hele gebouw.

Commissie ‘Attentiepotje’

Zorgt voor een kaartje of bloemetje bij speciale gebeurtenissen van individuele leden, zoals verjaardag, jubilea, ziekte of overlijden.

Commissie publiciteit:

Verzorgt de in- en externe publiciteit: Nieuwsbrief, Website, etc.

Activiteitencommissie:

Organiseren en voorbereiden van gezamenlijke activiteiten.

Kunstcommissie:

Houdt zicht op wandversiering in hal, portalen, gemeenschappelijke ruimte en gangen
Lid  van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO).

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 40596679

Website: www.degroenehorst.nl    Tel.: mobiel 0637220103