DE WOONOMGEVING

De woonomgeving


Ons wooncomplex ligt in de wijk Meerestein, dit is de grootste wijk in Beverwijk qua oppervlakte en aantal bewoners. De wijk wordt begrensd door de gemeentegrens met Heemskerk, de Maerten van Heemskerckstraat, de Alkmaarseweg, de Hoflanderweg en de Luxemburglaan. Meerestein is grotendeels gebouwd tussen de jaren ‘50 en ‘70, ten tijde van de grote groei van Hoogovens. De wijk kenmerkt zich door een behoorlijke hoeveelheid middelhoogbouw in een groene setting. In het midden van de wijk ligt het overdekte winkelcentrum Wijkerbaan. Het stadspark Overbos en het Willem Alexanderplantsoen zijn de beeldbepalende groene locaties in de wijk.

 

Wij wonen in de buurt ’Wijkerbaan’ dat ligt ingeklemd tussen een aantal wegen: de Plesmanweg, de Laan der Nederlanden, de Büllerlaan en de Alkmaarseweg. In deze buurt ligt het winkelcentrum de Wijkerbaan. Bovendien vind je verspreid in het gebied een dependance van het Kennemercollege, een dependance van Dijk en Duin, een ontmoetingscentrum van de Viva en diverse verzorgingscentra.  Het aanzien van van de buurt ondergaat in 2017 een gedaantewisseling. Het winkelcentrum is gerenoveerd zo dat deze weer voldoet aan de huidige maatstaven. Op de plek van het voormalig stadskantoor een wijkzorgcentrum en er zijn 3 nieuwe woontorens gebouwd alsmede een parkeergarage.


De buurt ‘Overbos’ ligt tussen de Büllerlaan en Park Overbos. Overbos is vooral in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 ontwikkeld en bestaat vooral uit laagbouw. Aan de zuidoostzijde grenst deze buurt aan Park Overbos.