BELANGSTELLING?

Vereniging

Senioren Woning voor 55+ BeverwijkBelangstelling?


Wij schrijven u graag in als belangstellende en gaan er daarbij vanuit dat u ons doel onderschrijft.


Doel


Het scheppen van een goed woon- en leefmilieu (Statuten art.2) is primair een taak van ledenbewoners. Dit houdt in dat zij bereid zijn –met behoud van eigen privacy- in vriendschappelijke sfeer elkaar als goede buren terzijde staan, attent te zijn voor elkaar en zorg te dragen voor ieders welzijn.


De vereniging bestaat uit leden die geheel zelfredzaam zijn.

 

Wij vragen van belangstellenden de wens om met medebewoners activiteiten te ontwikkelen en bij te wonen. Oftewel het benutten van talenten en kwaliteiten t.b.v. de vereneging op basis van vrijwilligheid.


Informatie


De vereniging staat open voor alle gezindten van de maatschappij, ongeacht ras,  nationaliteit, levensbeschouwing, politieke overtuiging en samenlevingsvorm.


Kandidaten die zich via email of post aanmelden worden door een commissie bezocht en uitgenodigd voor nadere kennismaking en het uitwisselen van informatie.


Na een toelatingsprocedure kunt u aspirant-lid worden van de vereniging(wachtlijst).

U bent dan welkom om deel te nemen aan diverse activiteiten van de vereninging.


De contributie voor een bewoner bedraagt € 28, - per jaar, vervangingsfonds is € 12,- per jaar. Voor een niet-bewoner € 28,- en vervangingsfonds is € 6,- per jaar. Voor aspirant-leden is dat € 19,- per jaar en vervangingsfonds bedraagt € 3,- per jaar.


Woningcorporatie Pré Wonen regelt de formele zaken.


Huurprijs ± € 550,- tot € 570,-. Huurtoeslag mogelijk, afhankelijk van uw inkomen.


Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Woningcorporaties moeten namelijk 90% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een  inkomen tot

39.055/43.574* (prijspeil januari 2019).


Inschrijving


Inschrijving voor een appartement is mogelijk vanaf  55 tot 70 jaar bij het secretariaat:

Büllerlaan 4-31, 1945 SR Beverwijk


U kunt uiteraard ook langskomen voor meer informatie.


email: info@degroenehorst.nl

www.degroenehorst.nl