GEMEENSCHAPPELIJK WONEN EEN UITDAGING!

Gemeenschappelijk wonen: gezelliger en een uitdaging!


Gemeenschappelijk wonen is juist voor 55+ een aantrekkelijk alternatief als woonvorm voor de derde levensfase.

Met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Werk en gezin eisen niet meer alle aandacht op. De carrière is gemaakt, de kinderen zijn uitgevlogen en leven hun eigen leven. Zelf ben je als oudere nog gezond en vitaal en wil je nog volop in het leven staan. Je wilt je wereld niet kleiner laten worden dan deels onvermijdelijk is. Je wilt nog actief blijven, zinvol bezig kunnen zijn. ‘Achter de geraniums zitten’ kan altijd nog. Voor dit alles zijn sociale contacten onmisbaar; isolement is uit den boze. Tegen deze achtergrond komt gemeenschappelijk wonen in beeld voor wie nadenkt over de invulling van de derde levensfase.


Wat is gemeenschappelijk wonen?


Het is zelfstandig wonen met een eigen privéleven dat door anderen wordt gerespecteerd. Maar je vormt tevens een gemeenschap en bent bij elkaar betrokken. Wij hebben juridisch gezien gekozen voor de verenigingsvorm, waarbinnen de verbondenheid met elkaar, de belangstelling in elkaar, de verantwoordelijkheid voor elkaar, gestalte heeft gekregen.

Wij hebben een ontmoetingsruimte ‘de Rotonde’, waarin die verbondenheid, belangstelling en verantwoordelijkheid gedeeld kunnen worden. Van samen gezellig een kopje koffie drinken tot officieel vergaderen en alles wat daartussen zit.


Daarom!


Gemeenschappelijk wonen is meer een uitdaging dan een oplossing. Gemeenschappelijk wonen houdt je scherp, het houdt je actief, je hoort erbij, je leeft ergens voor. Je kunt langer en meestel plezieriger zelfstandig blijven wonen waar je woont. In een vertrouwde omgeving. Ja gemeenschappelijk wonen is een bewuste en zeker een persoonlijke keuze.