ORGANISATIE EN CONTACT

Woongroep van Ouderen Beverwijk

 

Organisatie en contact

De vereniging wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur van 3 leden.

Voorzitter: Ad Warmerdam

Penningmeester: Carla Kommer

Algemeen bestuurslid: Riet van Kooten

 

Bestuur

Email

Voorzitter

voorzitter@degroenehorst.nl

Algemeen bestuurslid

secretaris@degroenehorst.nl

Penningmeester

penningmeester@degroenehorst.nl

Medewerker secretariaat

info@degroenehorst.nl

Er zijn ook een aantal commissies die ondersteunende taken uitvoeren. De leden van de commissies rouleren regelmatig.

Op dit moment functioneren er de volgende commissies:

Commissies

Taak

Introductiecommissie:

Bezoekt nieuwe leden en brengt verslag uit op de ledenvergaderingen.

Technische Commissie:

Zorgt voor het onderhoud namens de woongroep van de technische voorzieningen van het hele gebouw.

Commissie ‘Attentiepotje’

Zorgt voor een kaartje of bloemetje bij speciale gebeurtenissen van individuele leden, zoals verjaardag, jubilea, ziekte of overlijden.

Commissie publiciteit:

Verzorgt de in- en externe publiciteit: Nieuwsbrief, Website, etc.

Activiteitencommissie:

Organiseren en voorbereiden van gezamenlijke activiteiten.

Kunstcommissie:

Houdt zicht op wandversiering in hal, portalen, gemeenschappelijke ruimte en gangen

 

 

 

Lid van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO).

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 596679

Website: www.degroenehorst.nl Tel.: mobiel 0618332845