BELANGSTELLING?

Belangstelling?

 

Wij schrijven u graag in als belangstellende en gaan er daarbij vanuit dat u ons doel onderschrijft.

 

Doel

 

Het scheppen van een goed woon- en leefmilieu (Statuten art.2) is primair een taak van ledenbewoners. Dit houdt in dat zij bereid zijn –met behoud van eigen privacy- in vriendschappelijke sfeer elkaar als goede buren terzijde staan, attent te zijn voor elkaar en zorg te dragen voor ieders welzijn.

 

De woongemeenschap bestaat uit leden die geheel zelfredzaam zijn.

Wij vragen van belangstellenden de wens om met medebewoners activiteiten te ontwikkelen en bij te wonen. Oftewel het benutten van talenten en kwaliteiten t.b.v. de woongroep op basis van vrijwilligheid.

 

Informatie

 

De vereniging staat open voor alle gezindten van de maatschappij, ongeacht ras, nationaliteit, levensbeschouwing, politieke overtuiging en samenlevingsvorm.

 

Kandidaten die zich via email of post aanmelden worden door een commissie bezocht en uitgenodigd voor nadere kennismaking en het uitwisselen van informatie.

 

Na een toelatingsprocedure kunt u aspirant-lid worden van de woongroep(wachtlijst).

U bent dan welkom om deel te nemen aan diverse activiteiten van de woongroep.

 

De contributie voor een lid bedraagt € 18, - per jaar, vervangingsfonds is € 12,- per jaar. Voor een niet-bewoner € 18,- en vervangingsfonds is € 6,- per jaar. Voor aspirant-leden is dat € 9,- per jaar en vervangingsfonds bedraagt € 3,- per jaar.

 

Woningcorporatie Pré Wonen regelt de formele zaken.

 

Huurprijs ± € 580,- tot € 680,-. Huurtoeslag mogelijk, afhankelijk van uw inkomen.

 

Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Woningcorporaties moeten namelijk 90% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 38.000 (prijspeil januari 2014).

 

Inschrijving

 

Inschrijving voor een appartement is mogelijk vanaf 55 tot 70 jaar bij het secretariaat:

Büllerlaan 4-31, 1945 SR Beverwijk

 

Hier kunt u uiteraard ook terecht voor meer informatie

 

email: secretariaat@degroenehorst.nl

www.degroenehorst.nl