GROEPSWONEN EEN UITDAGING!

Woongroep voor 55+ Beverwijk

Groepswonen: een uitdaging!


Gemeenschappelijk wonen is juist voor 55+ een aantrekkelijk alternatief als woonvorm voor de derde levensfase. Met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Werk en gezin eisen niet meer alle aandacht op. De carrière is gemaakt, de kinderen zijn uitgevlogen en leven hun eigen leven. Zelf ben je als oudere nog gezond en vitaal en wil je nog volop in het leven staan. Je wilt je wereld niet kleiner laten worden dan deels onvermijdelijk is. Je wilt nog actief blijven, zinvol bezig kunnen zijn. ‘Achter de geraniums zitten’ kan altijd nog. Voor dit alles zijn sociale contacten onmisbaar; isolement is uit den boze. Tegen deze achtergrond komt gemeenschappelijk wonen in beeld voor wie nadenkt over de invulling van de derde levensfase.


Wat?


Gemeenschappelijk wonen moet een bewuste keuze zijn om teleurstellingen te voorkomen. Deze woonvorm moet je willen; je moet er voor voelen en ervoor kiezen. Daarom is goed nadenken van essentieel belang.

Nadenken over wat gemeenschappelijk wonen is. Het is zelfstandig wonen met een eigen privéleven dat door anderen wordt gerespecteerd. Maar je vormt tevens een gemeenschap en bent bij elkaar betrokken. Wij hebben juridisch gezien gekozen voor de verenigingsvorm, waarbinnen de verbondenheid met elkaar, de belangstelling in elkaar, de verantwoordelijkheid voor elkaar, gestalte heeft gekregen.

Wij hebben een ontmoetingsruimte ‘de Rotonde’, waarin die verbondenheid, belangstelling en verantwoordelijkheid gedeeld kunnen worden. Van samen gezellig een kopje koffie drinken tot officieel vergaderen en alles wat daartussen zit.


Waarom?


Heb je wel een goede reden om in een groep te gaan wonen? Het is belangrijk om goed na te denken over het waarom van je keuze. Bijvoorbeeld:

•Je zoekt een kleiner huis en ziet dat in een gemeenschappelijk wonen complex. Dan kies je een woning, niet voor een groep.

•Je zoekt naar gezelschap, naar vrienden. In een groep kun je die vinden, maar vriendschap is toch meer dan een groep. Wie kiest voor deze woonvorm, moet zelf ook een goede buur willen zijn. Zo één die soms beter is dan een verre vriend.

•Je zoekt garanties om verzorgd te worden als je zorg nodig hebt. Groepswonen is geen alternatief voor het verzorgingshuis of een serviceflat. Het is gemeenschappelijk wonen, niet alleen wonen.

In het gemeenschappelijk wonen is het net als in de samenleving: wie veel geeft, kan ook veel terug verwachten, wie niets geeft, plaatst zich buiten de woongroep.


Daarnaast moet je ook nadenken over de voor- en nadelen van het gemeenschappelijk wonen. Het is geen gemakkelijk keuze, want wonen in een groep kan ook spanningen opleveren. Spanningen die voortkomen uit tegenstellingen tussen personen, tussen individu en gemeenschap, tussen eigen mening en groepsbesluit, tussen eigen belang en groepsbelang, tussen je gang gaan en aanpassen, tussen geven en nemen, tussen onverdraaglijk en tolerant.


Natuurlijk hebben wij afspraken gemaakt in de groep over het functioneren en vastgelegd in ons Huishoudelijk Reglement. Maar niet elk conflict kan met afspraken worden voorkomen; het samenleven is soms sterker dan de afspraak. Conflicten zijn er om op te lossen en er samen sterker uit te komen.


Daarom!


Gemeenschappelijk wonen is meer een uitdaging dan een oplossing. Gemeenschappelijk wonen houdt je scherp, het houdt je actief, je hoort erbij, je leeft ergens voor. Je kunt langer en meestel plezieriger zelfstandig blijven wonen waar je woont. In een vertrouwde omgeving. Ja gemeenschappelijk wonen is een bewuste en zeker een persoonlijke keuze.


Gemeenschappelijk wonen is een sociaal gebeuren, dwars tegen de individualisering van de samenleving in. Je woont apart en leeft toch samen.